Huisregels

Huisregels

Voor iedereen die The Movies of de FilmHallen bezoekt gelden dezelfde regels. Als je de huis- en gedragsregels overtreedt, mag je door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

TOEGANG: Het is alleen toegestaan de foyer en de zalen te bestreden met een geldig toegangsbewijs.

ROKEN: Het is niet toegestaan om binnen te roken.

OPNAMEN: Het is verboden tijdens de filmvoorstelling foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken.

BETREDEN VAN DE ZALEN: Na aanvang van een voorstelling mag de zaal alleen betreden worden in overleg met het personeel.

KLEDING: De bioscoop stelt eisen aan je kleding. Voldoe je niet aan die eisen, dan kunnen wij je de toegang ontzeggen.

CAMERA’S: Met je bezoek stem je ermee in dat er video-opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

BESCHONKEN TOESTAND: De bioscoop zal eenieder in een beschonken toestand, of onder de invloed van andere verdovende middelen, de toegang of aanwezigheid weigeren.

AGRESSIE: Bedreiging, mishandeling en andere vormen van (verbale) agressie zijn verboden.

HINDERLIJK EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG: Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus permanente ontzegging van de toegang.

CONSUMPTIES: Je bent verplicht een consumptie te bestellen als je geen film komt kijken. Je mag die consumptie alleen binnen de bioscoop consumeren. Je mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

ALCOHOLISCHE CONSUMPTIES: Per 1 januari 2014 wordt alcohol alleen geschonken aan gasten van 18 jaar of ouder. Bij twijfel zullen wij om een identiteitsbewijs vragen.

TOILETGEBRUIK: Toiletruimten zijn alleen bestemd voor bezoekers met een geldig plaatsbewijs en voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

HUISDIEREN: Het meebrengen van (Huis)dieren zijn niet toegestaan. Hulpdieren zijn uiteraard wel welkom.

HORECA-EIGENDOMMEN: Je mag eigendommen van The Movies en de FilmHallen niet mee naar buiten nemen. Wie beschadigingen veroorzaakt is verantwoordelijk voor reparatie of vernieuwing.

EIGENDOMMEN VAN BEZOEKERS: The Movies en De FilmHallen zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je persoonlijke eigendommen.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN: Als je een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dien je dat bij een medewerker in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

KLACHTEN: Heb je klachten, van welke aard dan ook? Meld ze bij een medewerker van de FilmHallen of via: info@themovies.nl of info@filmhallen.nl.